Att köpa slåtterbalk

För dig som jobbar med lantbruk eller har liknande jordbruksuppgifter att ta hand om kan det mycket väl vara så att en slåtterbalk blir det rätta redskapet för dig. Detta dras flitigt nytta av vid slåtter av grönfoder, vall eller liknande höproduktion. En slåtterbalk kan bli ett mycket prisvärt val som du inte vill gå […]